Přeskočit na navigaci | Nacházíte se zde : www.Hinduismus.cz > Jak se stát členem

Jak se stát členem

Členem ČHNS se člověk stává členstvím v některé hinduistické obci podle následujících pravidel.

Vznik členství v hinduistické obci:

  • Členy hinduistické obce mohou být jen fyzické osoby.
  • Členství v hinduistické obci vzniká na základě písemné žádosti fyzické osoby, ke které připojí předseda konkrétní hinduistické obce svůj podpis a ve které žadatel výslovně uvede, že souhlasí se Základním dokumentem ČHNS. Členství v obci vzniká schválením této žádosti představenstvem.
  • Osoba mladší osmnácti let se může stát členem obce pouze se souhlasem svých zákonných zástupců uvedeným na žádosti o členství, přičemž nemůže být členem představenstva, dozorčí rady, členem orgánů semináře ani předsedou hinduistické obce, ani nemůže volit členy těchto orgánů, a to až do dne, kdy dosáhne osmnácti let věku.
Čestné členství
Předseda obce může navrhnout představenstvu, aby jmenovalo čestného člena hinduistické obce. Představenstvo má právo zrušit čestné členství, zejména jedná-li jeho nositel v rozporu se Základním dokumentem ČHNS a v rozporu se zákonem č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.

Členství v hinduistické obci zaniká zejména na základě:

a) písemného odstoupení člena podaného předsedovi hinduistické obce,
b) odůvodněným rozhodnutím představenstva o vyloučení z hinduistické obce, přičemž toto rozhodnutí musí být členu obce zasláno do vlastních rukou. Představenstvo má právo zrušit řádné členství, zejména jedná-li jeho nositel v rozporu se Základním dokumentem ČHNS a v rozporu se zákonem č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Takto vyloučený člen obce se může odvolat proti tomuto rozhodnutí nejpozději do patnácti dnů od jeho doručení, a to k dozorčí radě. Dozorčí rada je povinna toto odvolání projednat nejpozději do třiceti dnů od jeho doručení a písemně rozhodnout o potvrzení odvoláním napadeného rozhodnutí anebo o zrušení napadeného rozhodnutí; své rozhodnutí dozorčí rada zašle představenstvu a odvolateli. Rozhodnutí představenstva o vyloučení a rozhodnutí dozorčí rady o odvolání člena proti rozhodnutí o vyloučení se zasílá vyloučenému členu na posledně známou adresu jeho bydliště, a každé takové rozhodnutí je vůči vyloučenému členu účinné i v případě, že odmítl jeho převzetí anebo v případě, že rozhodnutí nebylo převzato v desetidenní úložní době u držitele poštovní licence.

Aktuality


Oslava Mahášivarátri
úterý 13. 2. 2018 na Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6.Kalendář akcí - Červenec 2024

PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Navigace


Kontakt

Višva Guru Díp Hindu Mandir – české hinduistické společenství
Zámecká 202, 768 00 Střílky
IČ : 736 31 647
Registrace : MK ČR dne 25.11.2002 pod číslem 11597/2002/25