Přeskočit na navigaci | Nacházíte se zde : www.Hinduismus.cz > Programy a akce

Programy a akce


SRI SWAMI MADHAVANANDA WORLD PEACE COUNCIL


Jóga, nenásilí a světový mír tématem konference Světové mírové rady šrí svámího Mádhavánandy v Praze


banner_konference


Praha, 5. prosince 2016. Jen několik dní poté, co UNESCO zařadilo jógu na Seznam nehmotného kultruního dědictví lidstva se v Praze konala 4. prosince mezinárodní konference na téma „Jóga v denním životě – cesta k nenásilí a světovému míru“. Akci, která se konala pod záštitou ministra kultury pana Daniela Hermana, organizovala Světová mírová rada šrí svámího Mádhavánandy (SSMWPC), nezisková organizace s poradním statutem při Ekonomickém a sociálním výboru OSN (ECOSOC) na základě iniciativy jejího zakladatele, J. S. Višvaguru paramhans svámího Mahéšvaránandy. Spolupořadateli byl spolek Jóga v denním životě Praha a Višva Guru Díp Hindu Mandir – české hinduistické společenství.

Stovky delegátů si vyslechly inspirativní příspěvky řady předních politických a duchovních osobností, akademiků a lékařů či umělců. Všichni se shodli na významu podpory míru a nenásilí jako způsobu, jak zlepšit stav dnešního světa a přispět k osobnímu a duchovnímu rozvoji lidí. Slovinská ministryně rozvoje, strategických projektů a soudržnosti Alenka Smerkolj, kníže Alfréd z Lichtenštejna, předseda poradního výboru Mezinárodní mírové nadace a další řečníci zdůraznili, jakou roli může při dosahování těchto cílů hrát jóga a konkrétně systém Jóga v denním životě coby vědecky sestavený systém jógové praxe. Poradkyně předsedy vlády ČR a členka organizace Členové parlamentů pro nešíření jaderných zbraní a odzbrojení Alena Gajdůšková také předala pozdravy konferenci od premiéra Bohuslava Sobotky s přáním úspěchu konferenci a úsilí o mír ve světě. O své osobní zkušenosti s blahodárnými účinky cvičení jógy se podělila herečka Klára Issová.

Příspěvky do sborníku konference a oficiální dopisy s vyjádřením podpory jejích cílů zaslali představitelé vlád a samospráv, vědci, neziskové organizace a akademici z Austrálie, ČR, Chorvatska, Indie, Japonska, Kanady, Maďarska, Německa, Rakouska, Slovenska, Slovinska a USA.

Cílem aktivit SSMWPC je sloužit lidem podporou světového míru, tolerance, porozumění, respektu a svobody mezi náboženstvími, kulturami a národy, kulturní výměny, dialogu mezi náboženskými vyznáními a národnostmi, etické výchovy a zdravého životního stylu, humanitární pomoci a ochrany životního prostředí a všech bytostí. Sdružení se snaží zdůrazňovat význam vnitřního míru lidí jako cesty ke světovému míru. Úsilí o mír může být úspěšné pouze tehdy, když je spojené s vnitřní transformací, a jóga k této pozitivní změně poskytuje nástroje.

Bližší informace o SSMWPC a jejích aktivitách najdete na www.worldpeacecouncil.net.

Záštita ministra kultury pana Daniela Hermana


konf._01 konf._03 konf_04

konf_05 konf._02

OSLAVA DÍVÁLÍ, svátku světel

Kde: Jógacentrum Vostrovská 19, Praha 6
Kdy: neděle 30. října 2016 v 17.00 hod.
Program: PÚDŽA, ZPĚV ÁRATÍ, KIRTANY A BHADŽANY
Více také na naší nové facebookové stránce www.fb.com/hinduismus.cz
Kontaktní email: info@hinduismus.cz

SPIRITUAL CELEBRATION DIWALI FESTIVAL OF LIGHTS

Where: Yoga Centre Vostrovská 19, Prague 6
When: Sunday October 30, 2016 from 17:00
Program: PUJA, ARATI CHANTING, KIRTANS AND BHAJANS
Diwali-en


OSLAVA MAHÁŠIVARÁTRÍ V PRAZE 2016

Bližší informace najdete také na naší nové facebookové stránce www.fb.com/hinduismus.cz
Informace o svátku Šivarátrí
Kontaktní email: info@hinduismus.cz

Poselství k Mahášivarátri (pdf)
Poselství k Mahášivarátri v angličtině (pdf)
Záštita Kanceláře prezidenta republiky k Mahášivarátrí (pdf)


More information is to be found on our new facebook page:
www.fb.com/hinduismus.cz

Contact email:
info@hinduismus.cz


Přehled duchovních svátků pro rok 2016 naleznete zde.


2014 MAHÁŠIVARÁTRI v Praze

27.2.2014 od 18:15 v Kongresovém centru Masarykovy koleje


Vážení a milí přátelé,

co nejsrdečněji vás všechny zveme na oslavu jednoho z nejvýznamnějších hinduistických svátků - Mahášivarátri.

Je nám velkou ctí a potěšením, že oslavu Mahášivarátri osobně zahájí Jeho Excelence velvyslanec Indické republiky Šrí Ašók Vénkatésan.

Proběhne slavnostní púdža, uctívání Šivalingamu květinami a amritem, budou zpívány mantry k pánu Šivovi. Uctívání pána Šivy v tento den přináší požehnání a blahobyt. Dobrá předsevzetí učiněná při Mahášivarátri mají velkou sílu se plnit.

Oslava se bude konat ve čtvrtek dne 27. února od 18.15 hodin v Kongresovém centru Masarykovy koleje, Thákurova 1, Praha 6.

Věříme, že všichni společně prožijeme nádherný a požehnaný večer a zažijeme atmosféru autentické oslavy Mahášivarátri.

Za organizátory se na vás těší

Vivek Ojha, Marek Němec, Iva a Vít Levých


Další informace:

Hólí - Indické slavnosti jara

Vyšehrad, 27. března v 17.30 hodin

Vážení přátelé, srdečně vás všechny zveme na oslavu indického svátku Hólí. Oslava se bude konat dne 27. března v 17.30 hodin u Stromu Míru a na Starém Purkrabství na Vyšehradě č. 161 v Praze. Těšíme se na oslavu tohoto svátku u Stromu Míru a v koncertní síni Starého Purkrabství na krásném historickém místě Vyšehradu.

Další informace:

2013

Oslava Mahášivarátri

Neděle 10. března v 18.00 hodin, Thákurova 1, Praha 6

Srdečně zveme Vás i Vaše přátele v neomezeném počtu na jedinečnou oslavu Mahášivarátri.
Je to svátek velmi starý, tradiční a slavený v celé Indii, který je zároveň i státním svátkem Nepálu a Srí Lanky.
Bude slaven rovněž tradičně - tanečním představením jihoindického chrámového tance bharatanátjam, áratí, mantrami a šivalingam púdžou za přítomnosti panditů.
Oslava se bude konat již tuto neděli 10. března od 18.00 hodin v krásném prostředí Kongresového centra Masarykovy koleje v Thákurově ulici 1, Praha 6. Vstup je z parku Indiry Gándhíové, hned vedle busty Rabíndranátha Thákura.
Velice nás potěší, pokud přijdete i se svými přáteli, vstup je volný.

Další informace:

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Pokud byste chtěli vyjádřit svoji příslušnost k naší víře ve Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vypište v otázce č. 12 sčítacího dotazníku "Česká hinduistická náboženská společnost". Anonymitu a důvěrnost těchto údajů zaručuje ČSÚ i Státní úřad pro ochranu osobních údajů.

2011 Oslava Šivarátri v Praze a ve Vídni

V Praze oslavíme Šivarátri 3.3. ráno od 7:00 do 8:30 v JC Blanická 17, Praha 2. Ve Vídni probíhá oslava Šivarátri 2. a 3. března po celý den za účasti Svámího Mahéšvaránandy. Více informací o oslavě ve Vídni naleznete zde (anglicky) nebo zde (strojový překlad do češtiny).

2008 Oslava Guru Púrnimy

18.7.2008

Dnes probíhá celý den oslava Guru Púrnimy v Praze v prostorech Jógacentra Blanická 17, Praha 2 a také v ášramu ve Střílkách (Zámecká 202, Střílky). Přímý přenos z oslav v Jadanu v Indii můžete sledovat na www.swamiji.tv.
Guru Púrnimá je v hinduismu jedním z nejvýznačnějších svátků, protože je to svátek zasvěcený Mistrovi, Guruovi, který vede hledajícího na jeho cestě k Bohu.

2008 Oslava Šivarátrí v Praze a ve Střílkách

6. 3. 2008 od 19.00

Ve Střílkách bude prodloužený víkend zasvěcený Šivarátri a Šivovi. Pro ty, kdo se nebudete moci ve čtvrtek zúčastnit oslavy bude ještě
jedno polévání šiva lingamu v pátek večer. Kromě satsangů bude povídání o vtěleních Šivy, šivaismu, Šivovských kirtanech a
symbolech, které se k Šivovi pojí. Na programu budou také procházky, meditace, film o Šankarovi a pro zájemce se najde i karmajóga.
Program bude od čtvrtka večer od 19.00 do neděle do oběda. Je možné přijet i na části programu.

Šivarátri satsang bude v Praze v jógacentru Velehradská 21, Praha 3, v malé cvičebně v přízemí od 19.00. Satsang bude trvat celou noc.

2008 Satsang u příležitosti 60. výročí úmrtí mahátmá Gándhího

Praha, 1.2.2008

Satsang se koná v Jógacentru Velehradská od 18.30. U příležitosti Gándhího výročí (30.1.2008) vyšel zajímavý článek o Gándhím na zpravodajském serveru idnes.

2007 Význam vybraných symbolů v hinduismu a oslava narození Mahárišiho Válmíkího

Pátek 26. 10. 2007

Satsang bude probíhat v jógacentru Velehradská 21, Praha 3 - Vinohrady od 18:30.

Na programu bude povídání o nejdůležitějších symbolech hinduismu a jejich významu, povídání o mytologickém světci Válmíkím - autorovi sánskrtské Rámájány, která předpověděla život a skutky boha Rámy, před jeho inkarnací na Zemi. Můžete se také těšit na bhadžany a ártí.

2007 Oslava Makar Sankrati v Praze

pátek 12. 1. 2007

Oslava bude probíhat v jógacentru Velehradská 21, Praha 3 - Vinohrady od 18.30.


Tématem satsangu bude svátek Makar Sankranti (oslava návratu světla) a také Kumba Méla - její mytologický a duchovní význam. Promítneme si také video a fotky z Maha Kumba Mély v roce 2001. Na programu budou též bhadžany, áratí, meditace.

2006 Maháprabhudžího mahásamádhi satsang v Praze

pátek 8. 12. 2006

Oslava bude probíhat v jógacentru Velehradská 21, Praha 3 - Vinohrady od 18.30.

Na programu budou bhadžany, áratí, meditace.

2006 Oslava Díválí v Praze

pátek 20. 10. 2006

Oslava bude probíhat v jógacentru Velehradská 21, Praha 3 - Vinohrady od 18.30.

Na programu budou bhadžany, púdža, áratí, meditace a povídání o svátku světla.

2006 Oslava Gurupúrnimy v Praze

úterý 11. 7. 2006

Oslava začne ráno v jógacentru Blanická 17, Praha 2, kde se bude zpívat Gurugíta a Šiva áratí od 5.00. Poté bude program pokračovat do 8.00 dle zájmu.


Večer bude satsang od 19.00 v jógacentru Velehradská 21, Praha 3 - Vinohrady.

Na programu budou bhadžany, gurupurnimové poselství Svámídžího, promítání Gurudžího satsangu GURU MAHIMÁ, kolem 21. hodiny púdža a áratí, meditace na Gurugítu. Satsang či meditace bude až do rána - můžete zde přespat.

2006 Oslava Gurupúrnimy ve Střílkách

úterý 11. 7. 2006

PROGRAM:

5,00 GURUGÍTA

6,00 SATAGURU ÁRTÍ, PÚDŽA, ÁRTÍ,
BHAGAVADGÍTA, PRAŠÁD

6,45 INDIVIDUÁLNÍ CVIČENÍ

8,30 ČAJ

9,00 ZPĚV BHADŽANŮ, MEDITACE,
PROCHÁZKA S MAUNOU/ KARMAJÓGA

12,30 OVOCE, ČAJ

14,00 JÓGANIDRA

15,00 ZPĚV BHADŽANŮ, MEDITACE, PROCHÁZKA
S MAUNOU/ KARMAJÓGA

16,30 VEČEŘE

19,00 SATSANG (BHADŽANY, ÁRTÍ -19,30,
ČTENÍ,VIDEO, MEDITACE)

2006 Satsang v Praze na téma Dharma

pátek 9. 6. 2006

Povídání o Dharmě - naplňování závazků a povinností v životě člověka. Promítneme si též video o dalším vtělení boha Višnua - Vamana avatárovi (vtělení trpaslíka).
Kde: Jógacentrum Velehradská 21, Praha 3 - Vinohrady
Kdy: pátek 9. 6. 2006 od 18:30

2006 Satsang v Praze věnovaný oslavě narození Boha Rámy

pátek 31. 3. 2006

Bůh Ráma - vtělení Boha Višnua - je hlavní postavou staroindického eposu Rámájána a jeho pozdějšího zpracování Šrí Rámačaritamánasa.
Kde: Jógacentrum Velehradská 21, Praha 3 - Vinohrady
Kdy: pátek 31. 3. 2006 od 18:30

2006 Oslava Vasant Panchami v Praze

pátek 3. 2. 2006

Vasant Panchami je svátek jara, který je zasvěcený žluté barvě symbolizující uzrávání jarní úrody. Uctívá se Matka Země, bohyně Ganga představující tuto posvátnou řeku a bůh Slunce, tedy tři elementy zajišťující úrodu..
Také je to den zasvěcený bohyni moudrosti Sarasvatí. Tato bohyně symbolizuje čisté (jasné) vědomí a poznání sebe sama a místa člověka ve vesmíru.
V tento den se nosí žluté oblečení, do kterého je i rituálně oblékána bohyně Sarasvatí, na oltář se kladou žluté květiny a vykonává se půdža k bohyni Sarasvatí.

U příležitosti tohoto svátku proběhne satsang v Praze:
Kde: Jógacentrum Velehradská 21, Praha 3 - Vinohrady
Kdy: pátek 3. 2. 2006 od 18:30

2006 Přednáška sádhví Párvatí o hinduismu

úterý 31.1.2006

proběhne v Otevřeném klubu občanského sdružení KHK od 18:00. Adresa klubu je Jungmannova 2550, Pardubice.

Aktuality


Kalendář akcí - Srpen 2017

PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Navigace


Kontakt

Višva Guru Díp Hindu Mandir – české hinduistické společenství
Zámecká 202, 768 00 Střílky
IČ : 736 31 647
Registrace : MK ČR dne 25.11.2002 pod číslem 11597/2002/25