Přeskočit na navigaci | Nacházíte se zde : www.Hinduismus.cz > Programy a akce

Programy a akce

Díválí - svátek světel

Zveme vás na oslavu jednoho z nejvýznamnějších indických svátků - Díválí. Tato oslava svátku světel se bude konat v krásných prostorách nového ášramu na Malé Ohradě v neděli 27.10.2019 od 17 hodin.
Adresa ášramu je Velichovská 1393/17, 155 00 Praha 5.
Vstup je zdarma, jen je třeba se kvůli občerstvení registrovat na adrese info@hinduismus.cz

Akci pořádá Višva Guru Díp Hindu Mandir ve spolupráci s Jógou v denním životě Praha, z.s.


leták
Divali_2019


Diwali - Festival of Lights


You are cordially invited to join us for a Diwali celebration in Prague on Sunday, October 27, 2019 from 5 pm. The celebration of the lights festival will take place in a new ashram in Velichovská 1393/17 in Prague 5 - Malá Ohrada.
Free entry, please register at info@hinduismus.cz as free refreshments will be available.

Organized by Vishwa Guru Deep Hindu Mandir - Czech Hindu Community in cooperation with Yoga in Daily Life Prague Association.

leaflet
Divali_2019-en


Oslava Mahášivarátri 13. 2. 2018


Rádi bychom Vás pozvali na oslavu Mahášivarátri, jednoho z nejvýznamnějších hinduistických svátků, která se bude konat v úterý 13. 2. 2018 na Masarykově koleji v Praze 6. Přidejte se k nám a oslavme společně Šivovu noc.
Více informací o programu naleznete na letáčku.
https://joga.cz/images/uploads/Praha/Shivaratri_CZ_FB.jpg
a na facebooku.
-----------------------------------------------------------------
We would like to invite you to a celebration of Mahashivaratri, one of the most important Hindu festivals, which will be held at Masarykova kolej in Prague 6 district. Come and join us to celebrate Shiva's night together.
For more information regarding the programme, please see the flyer.
https://joga.cz/images/uploads/Praha/Shivaratri_EN_FB.jpg
and facebook.


21. 9. Oslava navarátrí a mezinárodnho dne míru v Praze

Ve čtvrtek 21. září se sejdeme v jógacentru ve Velehradské ulici u Náměstí Jiřího z Poděbrad na společnou oslavu svátku Navarátrí a Mezinárodního dne míru. Ohňový obřad havan za mír ve světě a za oběti přírodních katastrof povede pandit Dr. Avnish Lugani, předseda hinduistického společenství šrí Ganéši v Berlíně.


On Thursday September 21, we are meeting to celebrate Navaratri and the International Day of Peace at the Yoga Centre at Velehradská street close to Jiřího z Poděbrad Metro station. The havan fire ceremony for world peace and victims of natural catastrophes will be led by pandit Dr Avnish Lugani, President of the Temple Committee of the Shri Ganesha Hindu Community in Berlin.


https://www.facebook.com/events/1297815100341226
Místo konání/Venue: https://mapy.cz/s/22Hgd
Download pdf invitation.


Letak-Navaratri


SRI SWAMI MADHAVANANDA WORLD PEACE COUNCIL


Jóga, nenásilí a světový mír tématem konference Světové mírové rady šrí svámího Mádhavánandy v Praze


banner_konference


Praha, 5. prosince 2016. Jen několik dní poté, co UNESCO zařadilo jógu na Seznam nehmotného kultruního dědictví lidstva se v Praze konala 4. prosince mezinárodní konference na téma „Jóga v denním životě – cesta k nenásilí a světovému míru“. Akci, která se konala pod záštitou ministra kultury pana Daniela Hermana, organizovala Světová mírová rada šrí svámího Mádhavánandy (SSMWPC), nezisková organizace s poradním statutem při Ekonomickém a sociálním výboru OSN (ECOSOC) na základě iniciativy jejího zakladatele, J. S. Višvaguru paramhans svámího Mahéšvaránandy. Spolupořadateli byl spolek Jóga v denním životě Praha a Višva Guru Díp Hindu Mandir – české hinduistické společenství.

Stovky delegátů si vyslechly inspirativní příspěvky řady předních politických a duchovních osobností, akademiků a lékařů či umělců. Všichni se shodli na významu podpory míru a nenásilí jako způsobu, jak zlepšit stav dnešního světa a přispět k osobnímu a duchovnímu rozvoji lidí. Slovinská ministryně rozvoje, strategických projektů a soudržnosti Alenka Smerkolj, kníže Alfréd z Lichtenštejna, předseda poradního výboru Mezinárodní mírové nadace a další řečníci zdůraznili, jakou roli může při dosahování těchto cílů hrát jóga a konkrétně systém Jóga v denním životě coby vědecky sestavený systém jógové praxe. Poradkyně předsedy vlády ČR a členka organizace Členové parlamentů pro nešíření jaderných zbraní a odzbrojení Alena Gajdůšková také předala pozdravy konferenci od premiéra Bohuslava Sobotky s přáním úspěchu konferenci a úsilí o mír ve světě. O své osobní zkušenosti s blahodárnými účinky cvičení jógy se podělila herečka Klára Issová.

Příspěvky do sborníku konference a oficiální dopisy s vyjádřením podpory jejích cílů zaslali představitelé vlád a samospráv, vědci, neziskové organizace a akademici z Austrálie, ČR, Chorvatska, Indie, Japonska, Kanady, Maďarska, Německa, Rakouska, Slovenska, Slovinska a USA.

Cílem aktivit SSMWPC je sloužit lidem podporou světového míru, tolerance, porozumění, respektu a svobody mezi náboženstvími, kulturami a národy, kulturní výměny, dialogu mezi náboženskými vyznáními a národnostmi, etické výchovy a zdravého životního stylu, humanitární pomoci a ochrany životního prostředí a všech bytostí. Sdružení se snaží zdůrazňovat význam vnitřního míru lidí jako cesty ke světovému míru. Úsilí o mír může být úspěšné pouze tehdy, když je spojené s vnitřní transformací, a jóga k této pozitivní změně poskytuje nástroje.

Bližší informace o SSMWPC a jejích aktivitách najdete na www.worldpeacecouncil.net.

Záštita ministra kultury pana Daniela Hermana


konf._01 konf._03 konf_04

konf_05 konf._02

OSLAVA DÍVÁLÍ, svátku světel

Kde: Jógacentrum Vostrovská 19, Praha 6
Kdy: neděle 30. října 2016 v 17.00 hod.
Program: PÚDŽA, ZPĚV ÁRATÍ, KIRTANY A BHADŽANY
Více také na naší nové facebookové stránce www.fb.com/hinduismus.cz
Kontaktní email: info@hinduismus.cz

SPIRITUAL CELEBRATION DIWALI FESTIVAL OF LIGHTS

Where: Yoga Centre Vostrovská 19, Prague 6
When: Sunday October 30, 2016 from 17:00
Program: PUJA, ARATI CHANTING, KIRTANS AND BHAJANS
Diwali-en


OSLAVA MAHÁŠIVARÁTRÍ V PRAZE 2016

Bližší informace najdete také na naší nové facebookové stránce www.fb.com/hinduismus.cz
Informace o svátku Šivarátrí
Kontaktní email: info@hinduismus.cz

Poselství k Mahášivarátri (pdf)
Poselství k Mahášivarátri v angličtině (pdf)
Záštita Kanceláře prezidenta republiky k Mahášivarátrí (pdf)


More information is to be found on our new facebook page:
www.fb.com/hinduismus.cz

Contact email:
info@hinduismus.cz


Přehled duchovních svátků pro rok 2016 naleznete zde.


2014 MAHÁŠIVARÁTRI v Praze

27.2.2014 od 18:15 v Kongresovém centru Masarykovy koleje


Vážení a milí přátelé,

co nejsrdečněji vás všechny zveme na oslavu jednoho z nejvýznamnějších hinduistických svátků - Mahášivarátri.

Je nám velkou ctí a potěšením, že oslavu Mahášivarátri osobně zahájí Jeho Excelence velvyslanec Indické republiky Šrí Ašók Vénkatésan.

Proběhne slavnostní púdža, uctívání Šivalingamu květinami a amritem, budou zpívány mantry k pánu Šivovi. Uctívání pána Šivy v tento den přináší požehnání a blahobyt. Dobrá předsevzetí učiněná při Mahášivarátri mají velkou sílu se plnit.

Oslava se bude konat ve čtvrtek dne 27. února od 18.15 hodin v Kongresovém centru Masarykovy koleje, Thákurova 1, Praha 6.

Věříme, že všichni společně prožijeme nádherný a požehnaný večer a zažijeme atmosféru autentické oslavy Mahášivarátri.

Za organizátory se na vás těší

Vivek Ojha, Marek Němec, Iva a Vít Levých


Další informace:

Hólí - Indické slavnosti jara

Vyšehrad, 27. března v 17.30 hodin

Vážení přátelé, srdečně vás všechny zveme na oslavu indického svátku Hólí. Oslava se bude konat dne 27. března v 17.30 hodin u Stromu Míru a na Starém Purkrabství na Vyšehradě č. 161 v Praze. Těšíme se na oslavu tohoto svátku u Stromu Míru a v koncertní síni Starého Purkrabství na krásném historickém místě Vyšehradu.

Další informace:

2013

Oslava Mahášivarátri

Neděle 10. března v 18.00 hodin, Thákurova 1, Praha 6

Srdečně zveme Vás i Vaše přátele v neomezeném počtu na jedinečnou oslavu Mahášivarátri.
Je to svátek velmi starý, tradiční a slavený v celé Indii, který je zároveň i státním svátkem Nepálu a Srí Lanky.
Bude slaven rovněž tradičně - tanečním představením jihoindického chrámového tance bharatanátjam, áratí, mantrami a šivalingam púdžou za přítomnosti panditů.
Oslava se bude konat již tuto neděli 10. března od 18.00 hodin v krásném prostředí Kongresového centra Masarykovy koleje v Thákurově ulici 1, Praha 6. Vstup je z parku Indiry Gándhíové, hned vedle busty Rabíndranátha Thákura.
Velice nás potěší, pokud přijdete i se svými přáteli, vstup je volný.

Další informace:

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Pokud byste chtěli vyjádřit svoji příslušnost k naší víře ve Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vypište v otázce č. 12 sčítacího dotazníku "Česká hinduistická náboženská společnost". Anonymitu a důvěrnost těchto údajů zaručuje ČSÚ i Státní úřad pro ochranu osobních údajů.

2011 Oslava Šivarátri v Praze a ve Vídni

V Praze oslavíme Šivarátri 3.3. ráno od 7:00 do 8:30 v JC Blanická 17, Praha 2. Ve Vídni probíhá oslava Šivarátri 2. a 3. března po celý den za účasti Svámího Mahéšvaránandy. Více informací o oslavě ve Vídni naleznete zde (anglicky) nebo zde (strojový překlad do češtiny).
Workshop klasického indického tance
20. října, 17:30 - 20:30 h.
Jógacentrum Velehradská 21, Praha 3
tel. 728 346 069, praha@joga.cz

Přijďte na workshop klasického indického tance bharatanátjam vedený zkušenou tranečnicí a lektorkou Bhaktidéví z Vídně v češtině.
Workshopu se může zúčastnit kdokoliv bez předchozí přípravy.
V pátek večer, cena je Kč 500,-, přihlašování na praha@joga.cz.

pozvánka.jpg

2008 Oslava Guru Púrnimy

18.7.2008

Dnes probíhá celý den oslava Guru Púrnimy v Praze v prostorech Jógacentra Blanická 17, Praha 2 a také v ášramu ve Střílkách (Zámecká 202, Střílky). Přímý přenos z oslav v Jadanu v Indii můžete sledovat na www.swamiji.tv.
Guru Púrnimá je v hinduismu jedním z nejvýznačnějších svátků, protože je to svátek zasvěcený Mistrovi, Guruovi, který vede hledajícího na jeho cestě k Bohu.

2008 Oslava Šivarátrí v Praze a ve Střílkách

6. 3. 2008 od 19.00

Ve Střílkách bude prodloužený víkend zasvěcený Šivarátri a Šivovi. Pro ty, kdo se nebudete moci ve čtvrtek zúčastnit oslavy bude ještě
jedno polévání šiva lingamu v pátek večer. Kromě satsangů bude povídání o vtěleních Šivy, šivaismu, Šivovských kirtanech a
symbolech, které se k Šivovi pojí. Na programu budou také procházky, meditace, film o Šankarovi a pro zájemce se najde i karmajóga.
Program bude od čtvrtka večer od 19.00 do neděle do oběda. Je možné přijet i na části programu.

Šivarátri satsang bude v Praze v jógacentru Velehradská 21, Praha 3, v malé cvičebně v přízemí od 19.00. Satsang bude trvat celou noc.

2008 Satsang u příležitosti 60. výročí úmrtí mahátmá Gándhího

Praha, 1.2.2008

Satsang se koná v Jógacentru Velehradská od 18.30. U příležitosti Gándhího výročí (30.1.2008) vyšel zajímavý článek o Gándhím na zpravodajském serveru idnes.

2007 Význam vybraných symbolů v hinduismu a oslava narození Mahárišiho Válmíkího

Pátek 26. 10. 2007

Satsang bude probíhat v jógacentru Velehradská 21, Praha 3 - Vinohrady od 18:30.

Na programu bude povídání o nejdůležitějších symbolech hinduismu a jejich významu, povídání o mytologickém světci Válmíkím - autorovi sánskrtské Rámájány, která předpověděla život a skutky boha Rámy, před jeho inkarnací na Zemi. Můžete se také těšit na bhadžany a ártí.

2007 Oslava Makar Sankrati v Praze

pátek 12. 1. 2007

Oslava bude probíhat v jógacentru Velehradská 21, Praha 3 - Vinohrady od 18.30.


Tématem satsangu bude svátek Makar Sankranti (oslava návratu světla) a také Kumba Méla - její mytologický a duchovní význam. Promítneme si také video a fotky z Maha Kumba Mély v roce 2001. Na programu budou též bhadžany, áratí, meditace.

2006 Maháprabhudžího mahásamádhi satsang v Praze

pátek 8. 12. 2006

Oslava bude probíhat v jógacentru Velehradská 21, Praha 3 - Vinohrady od 18.30.

Na programu budou bhadžany, áratí, meditace.

2006 Oslava Díválí v Praze

pátek 20. 10. 2006

Oslava bude probíhat v jógacentru Velehradská 21, Praha 3 - Vinohrady od 18.30.

Na programu budou bhadžany, púdža, áratí, meditace a povídání o svátku světla.

2006 Oslava Gurupúrnimy v Praze

úterý 11. 7. 2006

Oslava začne ráno v jógacentru Blanická 17, Praha 2, kde se bude zpívat Gurugíta a Šiva áratí od 5.00. Poté bude program pokračovat do 8.00 dle zájmu.


Večer bude satsang od 19.00 v jógacentru Velehradská 21, Praha 3 - Vinohrady.

Na programu budou bhadžany, gurupurnimové poselství Svámídžího, promítání Gurudžího satsangu GURU MAHIMÁ, kolem 21. hodiny púdža a áratí, meditace na Gurugítu. Satsang či meditace bude až do rána - můžete zde přespat.

2006 Oslava Gurupúrnimy ve Střílkách

úterý 11. 7. 2006

PROGRAM:

5,00 GURUGÍTA

6,00 SATAGURU ÁRTÍ, PÚDŽA, ÁRTÍ,
BHAGAVADGÍTA, PRAŠÁD

6,45 INDIVIDUÁLNÍ CVIČENÍ

8,30 ČAJ

9,00 ZPĚV BHADŽANŮ, MEDITACE,
PROCHÁZKA S MAUNOU/ KARMAJÓGA

12,30 OVOCE, ČAJ

14,00 JÓGANIDRA

15,00 ZPĚV BHADŽANŮ, MEDITACE, PROCHÁZKA
S MAUNOU/ KARMAJÓGA

16,30 VEČEŘE

19,00 SATSANG (BHADŽANY, ÁRTÍ -19,30,
ČTENÍ,VIDEO, MEDITACE)

2006 Satsang v Praze na téma Dharma

pátek 9. 6. 2006

Povídání o Dharmě - naplňování závazků a povinností v životě člověka. Promítneme si též video o dalším vtělení boha Višnua - Vamana avatárovi (vtělení trpaslíka).
Kde: Jógacentrum Velehradská 21, Praha 3 - Vinohrady
Kdy: pátek 9. 6. 2006 od 18:30

2006 Satsang v Praze věnovaný oslavě narození Boha Rámy

pátek 31. 3. 2006

Bůh Ráma - vtělení Boha Višnua - je hlavní postavou staroindického eposu Rámájána a jeho pozdějšího zpracování Šrí Rámačaritamánasa.
Kde: Jógacentrum Velehradská 21, Praha 3 - Vinohrady
Kdy: pátek 31. 3. 2006 od 18:30

2006 Oslava Vasant Panchami v Praze

pátek 3. 2. 2006

Vasant Panchami je svátek jara, který je zasvěcený žluté barvě symbolizující uzrávání jarní úrody. Uctívá se Matka Země, bohyně Ganga představující tuto posvátnou řeku a bůh Slunce, tedy tři elementy zajišťující úrodu..
Také je to den zasvěcený bohyni moudrosti Sarasvatí. Tato bohyně symbolizuje čisté (jasné) vědomí a poznání sebe sama a místa člověka ve vesmíru.
V tento den se nosí žluté oblečení, do kterého je i rituálně oblékána bohyně Sarasvatí, na oltář se kladou žluté květiny a vykonává se půdža k bohyni Sarasvatí.

U příležitosti tohoto svátku proběhne satsang v Praze:
Kde: Jógacentrum Velehradská 21, Praha 3 - Vinohrady
Kdy: pátek 3. 2. 2006 od 18:30

2006 Přednáška sádhví Párvatí o hinduismu

úterý 31.1.2006

proběhne v Otevřeném klubu občanského sdružení KHK od 18:00. Adresa klubu je Jungmannova 2550, Pardubice.

Aktuality


Oslava Mahášivarátri
úterý 13. 2. 2018 na Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6.Kalendář akcí - Červenec 2024

PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Navigace


Kontakt

Višva Guru Díp Hindu Mandir – české hinduistické společenství
Zámecká 202, 768 00 Střílky
IČ : 736 31 647
Registrace : MK ČR dne 25.11.2002 pod číslem 11597/2002/25