Přeskočit na navigaci | Nacházíte se zde : www.Hinduismus.cz > Hinduistické texty

Hinduistické texty

Požehnání ke gurupúrnimě

Vídeň, 7. července, 2006

O svaté příležitosti gurupúrnimy se modlím ke všem svatým Mistrům, aby vám požehnali šťastným, harmonickým, zdravým a dlouhým životem a duchovním rozvojem.
Modlím se ke šrí Dévpurídžímu, ke šrí Maháprabhudžímu a Holy Gurudžímu, aby vám požehnali šakti, bhakti a gjánou, abyste jednoho dne dosáhli svého cíle.
Máte požehnání, ale úspěch je ve vašich rukou. Neztrácejte svůj čas. Život je krátký a čas, který odešel je navždy pryč. Proberte se! Následujte učení naší svaté duchovní linie a žijte božský život.
Náš milovaný Holy Gurudží říkával: Prém hí džívan he. Láska je život. – Bůh je láska a láska je Bůh, Bůh je život a proto láska je život.
Na gurupúrnimu 11. 7. 2006 budu mezi 23,30 a 24,30 indického času myslet na všechny své bhakty na celém světě a modlit se k našim satagurudévům šrí Dévpurídžímu a šrí Maháprabhudžímu, aby Vám požehnali božským světlem a blažeností.

Váš svámí Mahéšvaránanda

Jak slavit gurupúrnimu

Ráno vstaňte o hodinu dříve než obvykle (večer předtím jděte spát trochu dřív), vykoupejte se, poslouchejte Gurugítu, proveďte púdžu, zazpívejte áratí a vezměte si prašád (ovoce, oříšky). Můžete si dát čaj nebo kávu.
Celý den co nejvíce opakujte mantru, buďte ochotní, myslete pozitivně. Po návratu z práce se znovu vykoupejte a udělejte si dobré jídlo jako prašád a snězte si ho.
Běžte na satsang do nejbližšího ášramu nebo si udělejte satsang doma - poslouchejte bhadžany, čtěte Lílu Amrit, meditujte na Gurugítu.
Šťastní jsou ti, kteří v tento den mohou být se svým Mistrem. A šťastní jsou také ti, kteří s ním jsou mentálně. Nešťastní jsou ti, kteří zapomenou, že v tento den je Gurupurnima. Guru tattva je nesmrtelná, nejvyšší. Je sanátan. Přeji Vám požehnanou Gurupurnimu. Mentálně budeme spolu.

Paramhans Svámí Mahéšvaránanda

Šrí Hanumán Čalísa

Očistil jsem zrcadlo své duše prachem guruových lotosových nohou a popíšu neposkvrněnou slávu Raghuvary, dárce čtyř plodů života.
Vím, že mi chybí moudrost, a proto medituji na syna Větru. Kéž mi požehná silou, moudrostí a poznáním a zbaví mě mého trápení a hříchů.
Sláva Tobě, Hanumáne, oceáne všeho poznání a ctností! Sláva Pánu opic, který dává světlo všem třem světům. Jsi poslem Rámy, neskonale mocný synu Andžaní.
Jsi udatný a zářící jako blesk, ničící zlo, přítel moudrých, nádherně ozdoben zlatem, drahokamy a zářivými přívěsky.
V rukou Ti září blesk a praporec a na rameni posvátná šňůra muniů. Synu Šankary, radosti Kéšarí, velikost Tvé slávy je opěvována po celém světě.
Učený, skvělý a nekonečně moudrý, vždy připraven splnit Rámovy příkazy, s potěšením nasloucháš vyprávění o činech Pána. Ve Tvém srdci přebývají Ráma, Lakšmana a Síta.
Objevil ses před Sítou ve zmenšené podobě, ve strašlivé podobě jsi spálil Lanku, zabil démony a tak završil Rámův úkol.
Přinesl jsi rostlinu, která dává život a zachránil tak Lakšmanu před smrtí, Ráma Tě potom radostně objal, Ty jsi zpíval o Jeho slávě a on Ti řekl, že jsi mu stejně drahý jako Bhárata.
Tisícihlavý had opěvuje Tvoji slávu,“ řekl Pán Síty a vřele Tě objal. „Sanaka, jeho bratři, Brahma a ostatní světci, Nárada, Šárada a hadí král, Jama, Kubéra, žádní pěvci ani učenci nemohou vyzpívat Tvoji slávu.“
Poskytl jsi velkou službu Sugrívovi, když jsi ho přivedl k Rámovi, aby ho korunoval.
Vibhišana se držel Tvé rady a stal se pánem Lanky, kterého zná celý svět. Přeskočil jsi oceán s prstenem Pána v ústech. Všechny úkoly na tomto světě, ať jsou jakkoli obtížné, se Tvojí přízní stanou snadno splnitelnými.
Hlídáš u Rámových dveří, do nichž nikdo nemůže vstoupit, aniž bys ho pustil. Kdo hledá u Tebe útočiště, zažije nejvyšší blaženost a s Tebou jako ochráncem nepozná strach.
Neustálé opakování Tvého jména, statečný Hanumáne, odstraní každou nemoc a rozptýlí všechno utrpení. Toho, kdo na něj medituje, ochrání Hanumán od všeho neštěstí.
Ačkoli je Ráma Pánem všech, díky Tobě byl úspěšně završen Jeho úkol. Jsi ochráncem všech světců, ničitelem démonů a Rámovi drahý oddaný, zůstáváš navěky Jeho služebníkem.
Kdo zpívá o Tvé slávě, dosahuje Rámy a zapomíná na utrpení neustálého zrozování, nakonec odchází do Raghuvarova města, kde se zrodí jako oddaný Hariho.
Kdo nechová v srdci jiné bohy, ale slouží Hanumánovi, získává všechnu blaženost. Opakuje-li člověk neustále Jeho jméno, skončí všechno jeho neštěstí a utrpení.
Sláva, sláva, sláva Pánu Hanumánovi! Buď ke mně milostivý stejně jako můj vlastní guru. Kdo stokrát opakuje tuto mantru, vysvobodí se z pout a zažije nejvyšší blaženost.
Kdo čte tuto Hanumán čalísu, získá dokonalost, jak potvrzuje i Pán Šiva. Tulsídás říká: Ó Pane, učiň mé srdce svým příbytkem, Ty, kdo jsi navždy ve službách Rámy.
Ó synu Větru, ochránče před vším neštěstím, ztělesnění veškerého požehnání! Králi nesmrtelných, přebývej prosím spolu s Lakšmanou, Sítou a Rámou v mém srdci.

O Rámnavámi


Rámajána a sláva Rámajány jsou jako příjemné měsíční světlo. Měsíční světlo totiž dává příjemný pocit chladu a radosti. Ne takový chlad jako v zimě, ale příjemný pocit.
Všichni vnitřně hoříme ve 3 tapasech. Adhi bódhik, adhi dévik a adhi átmik – to jsou tři tapas. A Boží jméno, sláva Boha, může ztišit ten oheň v nás. Sláva Rámajány je obzvlášť příjemná pro bhakty, pro ty, kteří milují Boha. Jako je měsíční světlo velmi příjemné pro noční hmyz.

Velcí mudrci nekonečně opěvují slávu Boha v různých formách. Proto byste ve svém srdci neměli mít pochybnosti. S oddaností a láskou byste měli poslouchat o slávě Boha. Bez dvojnosti. Neměli byste dělat rozdíly mezi Božími inkarnacemi. Kdo je moudrý a kdo miluje Boha, není v dualitě a nemá pochybnosti.

V měsíci březnu, pro tento měsíc máme i jiný název – čaitra, a přichází 15 dní po Šivarátri, devátý den po novu, ve městě Ajódhja byla poprvé vydána Rámájana. Je to výročí inkarnace Pána Rámy. A védy říkají, že v ten den všechny svaté síly přicházejí do Ajódhji.

Všichni přišli do Ajódhji na oslavu Boha Rámy. Asurové, nágové, pakšové, lidé, světci, bohové, oddaní, všichni tam přicházeli oslavovat den inkarnace Boha Rámy. A tomu se říká Rámnavámi. Všichni velcí světci, kdekoliv se nacházejí, v tento den slaví a opěvují slávu Boha Rámy.

Všichni mudrci se v ten den postí a jdou se koupat do svaté řeky Sarjú. A v srdcích si připomínají modrého Boha Rámu. Meditují a opakují jeho jméno a představují si modrého Boha Rámu v srdci.

Ve védách a puránách se říká, že když získáte daršan řeky Sarjú, když se dotknete této řeky a když se v této řece vykoupete, pak se odstraní všechny vaše hříchy. A jakmile získáte daršan svatého muže, jakmile se dotknete jeho svatých nohou, pak všechny hříchy zmizí. Protože tato řeka, je velmi čistá, jako světec. A když se v ní vykoupete, to znamená když dostanete její daršan, Tulsídásdží říká: "Dokonce ani Sarasvatí není schopna popsat, jaký užitek je z toho, jaká je to sláva." Sarasvatí je bohyně moudrosti. Cokoli víte, v jakékoli oblasti života, v jakékoli profesi, všechny vědomosti, které máte, to je požehnání Sarasvatí. Sarasvatí znamená intelekt. Sarasvatí je dárkyně, je to zdroj poznání. Ale bhakta říká: "Když máte daršan, tak jste tak požehnaní, tak bohatí, že ani Sarasvatí to nemůže popsat." Jenom bhakta to ví, druzí ne. Daršan, satsang a boží slávu, Mistra a žáka, může chápat jenom ten, kdo má v srdci světlo.
(z přednášky svámího Mahéšvaránandy)

Ardh Kumbha méla v Prajágu

Leden - únor 2007

Kumbha méla je svátek, který se slaví ve čtyřech svatých místech Indie:
  • V Haridváru (je-li Slunce v Beranu a Jupiter ve Vodnáři)
  • V Prajágu (je-li Slunce v Kozorohu a Jupiter ve Skopci)
  • V Udždžájinu (je-li Slunce i Jupiter ve Štíru)
  • V Nášiku (je-li Slunce i Jupiter ve Lvu)
Každá z konstelací se opakuje jednou za 12 let. Tehdy se koná Púrna (úplná) Kumbha méla. V Haridváru a Prajáhu se koná menší slavnost ještě každých 6 let mezi hlavními slavnostmi - je to Ardh (poloviční) Kumbha méla. Od 3. 1. 2007 do 16. 2. 2007 se koná Ardh Kumbha méla v Prajágu.
Kumbha méla se slaví koupelí v posvátných řekách protékajících výše zmíněnými poutními místy.
Hlavní data koupelí jsou v tyto svátky:


Aktuality


Oslava Mahášivarátri
úterý 13. 2. 2018 na Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6.Kalendář akcí - Červenec 2024

PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Navigace


Kontakt

Višva Guru Díp Hindu Mandir – české hinduistické společenství
Zámecká 202, 768 00 Střílky
IČ : 736 31 647
Registrace : MK ČR dne 25.11.2002 pod číslem 11597/2002/25