Přeskočit na navigaci | Nacházíte se zde : www.Hinduismus.cz > Hinduistické svátky

Hinduistické svátky

Makar Sankranti

Zimní slunovrat (podle indického astronomického roku). Slunce se vrací z jihu na sever. Symbolizuje vysvobození ze tmy nevědomosti a návrat světla poznání a moudrosti. Tento den se drží půst a dávají se dary chudým (zejména pokrývky a přepuštěné máslo - ghí). Je to první z důležitých koupelí (šahi snan, královská koupel) Kumbha mély v Prajágu, kterou zahajuje koupel světců z Mahánirváni Akháry. V některých částech Indie se tento den pořádají velkolepé soutěže v pouštění draků.

Paush Púrnimá

Úplněk v měsíci Paush - den, kterým začíná Kumbha mélá nebo Mágh mélá v Prajágu. Den příznivý pro rozvoj duchovnosti.

Mauni Amavasya

Nov - hlavní den Kumbha mély v Prajágu, Slunce i Měsíc stojí v Kozorohu a Jupiter ve Skopci. Měsíc v mytologii představuje pohár bohů, když dorůstá plní se nektarem Sóma, když ubývá, bohové nektar upíjejí. Nov je nejpříznivějším dnem měsíce, neboť bohové jsou uspokojeni (vypili všechen nektar) a zároveň je to začátek přibývání nového nektaru - proto se období následující po novu - světlá část měsíce, šuklapakša - považuje za šťastnější polovinu měsíce. Tento den se provádí koupel v Ganze a drží se půst.

Vasant pančamí

Vasanta paňčamí je v Indii první jarní den. Je velmi vhodný pro intenzivní jógovou sádhanu.
Jí se žluté jídlo nebo jídlo obarvené šafránem. Žlutá barva je považována za šťastnou a duchovní.
Vasanta paňčamí je nejpříhodnější den k uctívání bohyně Sarasvatí.

Tento den od ní můžeme získat úplné požehnání. Lidé vstávají brzy ráno a vykoupou se. Oblékají si žluté nebo šafránové oblečení. Pak se v čistém pokoji posadí se svou rodinou před obrázek bohyně Sarasvatí. Soustřeďují se na její podobu a zpívejí mantry k Sarasvatí. Manter k Sarasvatí je více. Doporučuje se také Gajátrí mantra. Ukázky manter a zpěvů jsou na internetu. Více najdete na you-tube pod heslem Saraswati – dvojité w. Uctívá se také Slunce, Matka Ganga a Matka Země.

V tento den se také nemáme dotýkat knih, protože Sarasvatí jím žehná. Říká se, že bohyně Sarasvatí pomáhá studentům ve studiu a její milostí může člověk ve studiu dosáhnout jakéhokoliv cíle. Sarasvatí se nazývá Matkou véd a studní Brahmovy tvořivé inteligence.
Na den Sarasvatí se čistí hudební nástroje, dávají se na oltář a uctívají se, aby se staly příbytkem bohyně.
Sarasvatí je bohyně vědění, které zahrnuje umění, vědu, vzdělání a psaní. Má spojitost s vodou a plodností. V Rgvédu se jí připisuje zabití démóna Vrtry, který reprezentuje temnotu. Jejím manželem je Brahma. Původně byla bohyní řeky. Jako božstvo řeky se stala bohyní všeho, co plyne: slov ( rozšiřování poznání), řeči, výmluvnosti a hudby.

Její spojitost s psaním může být i díky tomu, že nejstarší psané indické texty byly nalezeny v městech a městečkách v údolí řeky Sarasvatí. Také bývá nahlížena jako ekvivalent k dalším védským Bohyním jako Vák (božské slovo), Sávitrí (iluminace) a Gájatrí. Sarasvatí reprezentuje inteligenci, vědomí a kosmické poznání. Je zobrazována se čtyřmi pažemi, často hraje na strunný nástroj, který se nazývá vína. Jezdí na labuti.
V indické klasické hudbě je Sarasvatí patronem téměř všech hudebníků, ať už to jsou hinduisté nebo muslimové.

Mághi Púrnimá

Úplněk v měsící Mágh, který je považovaný za obzvláště svatý a příznivý pro rozvoj duchovnosti, neboť v tomto měsíci Slunce začíná svou pouť z jihu na sever (podle indické astronomie je zimní slunovrat okolo 14.1. viz Makar Sankranti). Jeden z významných datumů koupelí na Kumbha méle nebo Mágh méle v Prajágu.

MAHÁŠIVARÁTRÍ:


Oslavujeme Šivarátri,

Jiskra ve zvuku vesmíru reprezentuje kosmické vědomí, které manifestuje jednoho v mnohých tvarech. Mezi kosmickým a individuálním vědomím dochází ke změně.

„Jeden ve všem, všechno v jednom.“, Šrí Holy Gurudží.Šiva znamená světlo a vědomí, je jiskrou ve zvuku, která vše osvětluje. Rátri je nevědomost, temnota, bolest a utrpení. Je to světlo Šivy, které září (dává život) do každého atomu a tak i do každé živé bytosti. Šakti je vesmírná síla, energie, která se spojuje s Šivou. On je čisté vědomí a vzestupující světlo, které je jako jasná záře slunce.
Během celého měsíce Šivarátri má tato energie pozitivní vliv na všechny živé bytosti. Ti, kteří hledají Boha, mohou získat čisté vědomí, jasné myšlenky, štěstí ve svých srdcích a spokojenou mysl. Bhaktové, kteří tomuto rozumí, mohou dosáhnout významného rozvoje. Tento čas je požehnán všemocným Svajambhu, který je vždy s námi a plní naše přání.

Žáci se na toto období připravují tím, že mají pozitivní myšlenky a vyhýbají se negativním postojům, jako je nenávist, žárlivost, chtivost a vášeň. Déva Mahadéva je nazýván Bohem Bohů. Svajambhu je prvním a největším, Bohem všech Bohů. Vypil jed, aby odebral hříchy a karmy všem živým bytostem, ne jen těm, kteří v něj věří, ale všem živým bytostem. Tento jed je symbolem našich hříchů. Skrze NĚJ, jeho existenci a milost ne jen lidé, ale všechny živé bytosti mohou dosáhnout Nejvyššího. Jeho vyzařování dosáhne na všechny atomy, přírodu a celou zemi. Stará se o celé stvoření. Kontroluje, ovládá a uklidňuje všechny Asura Šakti.

Takto meditujeme na Šivu a pročišťujeme tělo, mysl, duši, myšlenky a vědomí, tak aby Džívátmá mohlo tančit na kosmickém jevišti v nádherných modrých lókách. Nechte individuální vědomí spojit se s kosmickým vědomím a pohlédněte na matku Šakti, kterou nazýváme Óm-Šakti.
Přeji Vám božské a požehnané Mahášivarátri se světlem Šrí Dévpurídžího, milostí Šrí Maháprabhudžího a vedením Šrí Holy Gurudžího

OM NAMAH SHIVAYA
OM TRYAMBAKAM YAJĀMAHE
SUGANDHIM PUSHTIVARDHANAM |
URVĀRUKAMIVA BANDHANĀN
MRITYORMUKSHĪYA MĀMRITĀT ||
OM SHĀNTIḤ SHĀNTIḤ SHĀNTIḤ
S láskou, Višvagurudží

Hólí

Svátek na počest Prahláda, oslava bhakti (lásky k Bohu).

Jarní Nava Rátri

Devíti denní půsty a uctívání Božské matky.

Rámnavámi

Narození Boha Rámy.
Rámnavámi připadá na 9. den jasné poloviny měsíce Čaitra (březen – duben), tedy 9. den po novu. V den Rámnavámi by lidé měli co nejvíce opakovat Rámovo jméno a přijmout sankalpu, že povedou řádný život.
Rámnavámi je jedním z nejdůležitějších svátků višnuistické větve hinduismu. Ale i ti, kdo uctívají Pána Šivu, oslavují tuto událost. Lidé dodržují v tento den přísný půst, chrámy a zejména vypodobení Pána Rámy jsou bohatě ozdobeny. V chrámech se předčítá svatá Rámájána. V Ajódhji, rodišti Rámy, se koná velká slavnost.
Oddaní provádějí co nejvíc mantra džapu, zpívají posvátné mantry Óm Šrí Rámaja Namahá nebo Óm Šrí Rám Džaja Rám Džaja Džaja Rám, čtou během těchto devíti dnů celou Rámájánu – buď sánskrtskou verzi světce Válmíkího nebo hindskou verzi Šrí Tulsídáse, navzájem se zdraví „Šrí Rám“ nebo „Džaj Rám-dží-kí “.
Ti, kdo přijali Pána Rámu jako své Božstvo, dodržují půst a přijímají během těchto devíti dnů pouze mléko a ovoce. Někteří se postí pouze v den Rámnavámi.
V den Rámnavámi probíhá obřad uctívání Pána Rámy v nádherně vyzdobeném chrámu. Provádějí se védské rituály a obřad ohně. Od čtyř hodin ráno do pozdní noci je vše prodchnuto Rámou – rozdávají se obrázky, brožurky a knihy o Rámovi, večer se pořádají setkání, na nichž se hovoří o životě a učení Pána. Oddaní přijímají rozhodnutí zvýšit své duchovní úsilí.
(podle Hindu Fasts and Festivals, S. Shivananda)

Hanumán Džajanti

Slavnost věnovaná opičímu bohu Hanumánovi.
Šrí Hanumán je uctíván po celé Indii buď samotný nebo spolu s Pánem Rámou. Každý chrám šrí Rámy má svou sochu nebo obraz šrí Hanumána.
Hanumán byl avatárem Pána Šivy. Jeho otcem byl bůh větru a matkou Andžani Déví. Je také nazýván Pavanasuta, Marutsuta, Mahávíra, Badžrangabali a Pavankumár.
Hanumán byl živým ztělesněním moci Rámova jména. Byl ideálem nesobeckého služebníka, opravdového karmajogína. Sloužil šrí Rámovi s čistou láskou a oddaností, bez očekávání jakékoli odměny. Zasvětil život službě šrí Rámovi. Byl pokorný, moudrý a statečný. Prováděl skutky, které nedokázal nikdo jiný: překročil oceán pouhým opakováním Rámova jména, spálil hlavní město démonského krále Rávany, přinesl rostlinu sandžívní, aby zachránil život Lakšmany.
Jeho narozeniny připadají na Čaitra Šukla Purnimu – den úplňku v měsíci Čaitra (březen – duben). V tento den je šrí Hanumán uctíván, drží se půst a předčítá se Šrí Hanumán Čalísa. Celý den se opakuje Rámovo jméno, což Hanumána nejvíce potěší.
(podle Hindu Fasts and Festivals, S. Shivananda)

Gurupúrnima

Oslava vztahu Mistra a žáka. Narozeniny mahárišiho Vjásy, mytologického autora véd.

Jak slavit gurupúrnimu

Gurupúrnima je oslavována na památku a uctění jedinečné chvíle, kdy se první sluneční paprsek dotkl Země a přišel tak prvotní impuls k rozvoji vědomí. Gurupúrnima je oslavou Světla. Světlo je zdrojem našeho života. Bez Světla není života. Všichni jsme bytosti Světla a kdykoli vidíme Světlo, jsme šťastní. Díky Světlu nacházíme cestu, naše vědomí pracuje ve Světle. Hledáme stále cestu ze tmy ke Světlu: tamasó má džjótir gamajá – Pane, veď nás ze tmy ke Světlu. Tomu se říká guru tattva.
Kořen sanskrtské slabiky gu znamená temnotu či nevědomost, ru označuje Světlo. Proto ten, kdo odstraňuje temnotu nevědomosti a vede ke Světlu, je nazýván Guruem. Pouze pravý Guru, duchovní učitel, odstraňuje naši temnotu, inspiruje nás a vede na cestě k božské realizaci. Vědomí Gurua znamená Nejvyšší Kosmické Vědomí, Světlo.
V tento den přicházejí všichni velcí světci a žáci ke svému Mistrovi, prosí o odpuštění, odevzdávají všechny plody své duchovní práce a žádají o další vedení. Získat v tento den daršan Gurudéva je něco velkého. V den gurupúrnimy všechny svaté inkarnace, jako Krišna, Ráma, Budha, provádějí Guru púdžu.
Gurupúrnima znamená také oslavu narození svaté inkarnace - velkého mudrce Védvjásy, který sepsal Védy. Věří se, že se narodil právě v den Gurupurnimy.
Na Gurupúrnimu začínáme nový duchovní rok. Proto by si každý měl dát novou sankalpu (předsevzetí).
z přednášky šrí Paramhanse svámího Mahéšvaránandy

Mahásamádhi Šrí Dévpurídžího

Den, kdy opustil tělo význačný jogín šrí Dévpurídží, ztělesnění šivovského principu.

Narozeniny Sv. Mahéšvaránandy

Narozeniny význačného představitele hinduismu, Jeho Svatosti Višvaguru Mahámandaléšvar Paramhans Svámího Mahéšvaránandy, který inspiroval vznik ČHNS.

Rakša Bandhan

Svátek bratrů a sester.

Šrí Krišna Džajanti (Džanmasthámi)

Narození Boha Krišny.

Ganéš Čaturthi

Slavnost věnovaná bohu Ganéšovi.

Narozeniny Svámího Mádhavánandy

Narozeniny Svámího Mádhavánandy, duchovního mistra Svámího Mahéšvaránandy.

Pitr Púrnimá

Úplněk zasvěcený vzpomínce na předky. Po něm následuje Pitr Pakša- období uctívání předků.

Pitr Pakša

Období věnované vzpomínce na předky.

Podzimní Nava Rátri

Začíná devíti denní půst na počest Božské Matky.

Vidžaja Dašámi (Dašera)

Svátek bohyně Durgy, oslava vítězství dobra nad zlem.

Gándhí Džajanti

Výročí narození Mahátmá Gándhího.

Sharad Púrnimá

Úplňková noc Sharad Púrnimy připadá na den Rása Líly Boha Kršny a Gópí. Podle pověsti Bůh Krišna způsobil, že z nebe tu noc padal nektar bhakti (oddanosti) - Bhakti Rás. Věří se, že v tuto noc měsíc sesílá na zem chladivý nektar míru spolu s věčnou výživnou silou. Tuto noc by se člověk měl vystavit měsíčnímu světlu, protože má blahodárné zdravotní účinky. V některých částech Indie se vaří mléčná rýže (kchír), která se vystavuje na měsíčním světle a poté se jí.

Dípaválí (Díválí)

Svátek světla, narození význačného jogína, Bhagvána, Šrí Dípa Nárájan Maháprabhudžího, ztělesnění principu Višnua.

Lakšmí Púdža

Svátek bohyně prosperity - Lakšmí.

Mahásamádhi Šrí Mádhavánandy

Den, kdy opustil tělo významný jogín Hindu Dharm Samrát Paramhans Svámí Mádhavánanda, učitel a Mistr Svámího Mahéšvaránandy.

Mahásamádhi Šrí Maháprabhudžího

Den, kdy opustil tento svět významný světec Bhagaván Šrí Díp Nárájan Maháprabhudží, ztělesnění principu Višnua.

Aktuality


Oslava Mahášivarátri
úterý 13. 2. 2018 na Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6.Kalendář akcí - Červenec 2024

PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Navigace


Kontakt

Višva Guru Díp Hindu Mandir – české hinduistické společenství
Zámecká 202, 768 00 Střílky
IČ : 736 31 647
Registrace : MK ČR dne 25.11.2002 pod číslem 11597/2002/25